** เพิ่มใหม่อีก 1 ช่องทางสำหรับศึกษาบทเรียน  http://holybiblecourse.wix.com/bibleliterature ** 

    ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก ที่ท่านสนใจเรียนบทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ (ออนไลน์)  ท่านสามารถเรียนได้ฟรีทันทีโดยไม่ต้องสมัคร   และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  บทเรียนของเรามีหลายหลักสูตร  ซึ่งท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ
    หลักสูตรที่ 1 มีพระเจ้าผู้ทรงสร้าง (6 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 2 พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้า (6 บทเรียน ) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 3 พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (6 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 4 มนุษย์เหินห่างจากพระเจ้า (6 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 5 จะเป็นคริสเตียนได้อย่างไร (6 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 6 พระเจ้ากับวิทยาศาสตร์ (10 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 7 โครงการไถ่มนุษย์ให้รอดจากความบาป (10 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    หลักสูตรที่ 8 คำสอนที่ถูกต้องจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ (8 บทเรียน)
    หลักสูตรที่ 9 ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ (13 บทเรียน) (เสร็จแล้วพร้อมเรียน)
    
     หวังใจว่าบทเรียนเหล่านี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจความจริงเรื่องพระเจ้า ซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างสารพัดทุกสิ่ง  และเป็นผู้วางโครงการนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  ที่จะให้ชนทุกชาติกลับไปหาพระองค์

    นักศึกษาทุกท่านโปรดอ่านบทเรียนแต่ละบท ด้วยความใคร่ครวญ  ถ้าท่านสละเวลาเพียง 5-10 นาที  ท่านก็จะอ่านจบในบทหนึ่ง ๆ ได้โดยง่าย  ท่านอาจจะมีคำถามบ้างหรือตอนหนึ่งตอนใดท่านไม่เข้าใจ โปรดติดต่อกลับมายังสถาบันฯ  ถ้าท่านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง ทางสถาบันฯยินดีจะส่งคนไปชี้แจงที่บ้านของท่าน

      สุบิน  ปั้นบุญ
(ผู้อำนวยการสถาบันฯ)

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ท่านสามารถเลือกเรียนบทเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามความต้องการ (1 คนจะเรียนครบทุกหลักสูตรก็ได้)
2. ตอบคำถามหลังจากอ่านบทเรียนแต่ละบทเรียนจบแล้ว (ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามให้ครบทุกบทภายในวันเดียว)
3. ลงชื่อขอรับใบประกาศนียบัตรแต่ละหลักสูตร  หลังจากตอบคำถามครบทุกบทในแต่ละหลักสูตร
4. หากมีข้อสงสัย และต้องการติดต่อกับสถาบันฯ ท่านสามารถเลือกติดต่อได้ดังนี้
    - โทร. 02-321-1099
    - แฟนเพจสถาบันฯ www.facebook.com/bibleliterature

หมายเหตุ : พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ใช้ในบทเรียน อ้างอิงจากฉบับปี1940